Her er Voss Aktivitetspark! 

Leik, utfordring, meistring og folkehelse. Velkomen til generasjonsmøteplassen på Voss! Parken vert bygd ferdig når midlane er på plass. Ein storstillt innsamlingsaksjon er i gang og alle kan bli med!

Status innsamla midlar

%
av 10 millionar!

Oppdatert 6. juli 2019

Søknadsskriving

19. desember 2019

Me skriv ein del søknader til ulike fond og organisasjonar. Det tar litt tid, og ein håpar jo alltid på positivt svar. Dessverre er det slik at ikkje alle søknader gjev resultat, men ekstra gledeleg er det når svaret er positivt. I dag var det Samarbeidsrådet Aurland-Vik-Voss som valgte å støtta prosjektet vårt. Hipp Hurra!…

Les meir

Dette vil me vera med på!

16. november 2019

Me er fem personar som jobbar dugnad med å samla inn midlar til Voss Aktivitetspark. Fleire av oss har vore med sidan byrjinga i 2012, og alle me som jobbar med dette tykkjer det er kjekt og gjevande. Målet er i sikte, og gjett om me er motiverte for å få dette til! Når me…

Les meir

1 million kr frå Hardangerstiftinga!

8. november 2019

HURRA! For ein fantastisk fredag det er! Sparebankstiftinga Hardanger har gitt 1 million kronar til Aktivitetsparken. Stiftinga har heilt frå starten hatt trua på oss og har bidratt med midlar fleire gonger. Det sett me enormt pris på. Me er svært takknemlege for denne gåva som gjer at me er enda nærmare målet om å…

Les meir

Bli med på spleiselaget!

Me TRENG DEG for å realisera dette prosjektet. Her kan du sjå korleis du kan bidra: