Næringslivet engasjerer seg

Næringslivet på Voss engasjerer seg i Voss Aktivitetspark, og innsamla midlar aukar jamnt og trutt. I dag har store og små bedrifter på Voss bidratt med til saman kr. 305.000. (I denne summen er ikkje bankane sitt bidrag medrekna) Det er ikkje ofte me får nei, og det er viktig å få fram at alle…

Les meir

660 000 Kr fra HFK!

Me kjem stadig nærmare målet og det er med stor glede å sei at Hordaland Fylkeskommune med sine Unike regionale utviklingsmidler har bevilga 660 000 kr til parken. HURRA!

Les meir