Dette vil me vera med på!

Me er fem personar som jobbar dugnad med å samla inn midlar til Voss Aktivitetspark. Fleire av oss har vore med sidan byrjinga i 2012, og alle me som jobbar med dette tykkjer det er kjekt og gjevande. Målet er i sikte, og gjett om me er motiverte for å få dette til! Når me…

Les meir

1 million kr frå Hardangerstiftinga!

HURRA! For ein fantastisk fredag det er! Sparebankstiftinga Hardanger har gitt 1 million kronar til Aktivitetsparken. Stiftinga har heilt frå starten hatt trua på oss og har bidratt med midlar fleire gonger. Det sett me enormt pris på. Me er svært takknemlege for denne gåva som gjer at me er enda nærmare målet om å…

Les meir