1 million kr frå Hardangerstiftinga!

HURRA! For ein fantastisk fredag det er! Sparebankstiftinga Hardanger har gitt 1 million kronar til Aktivitetsparken. Stiftinga har heilt frå starten hatt trua på oss og har bidratt med midlar fleire gonger. Det sett me enormt pris på. Me er svært takknemlege for denne gåva som gjer at me er enda nærmare målet om å få start på bygginga i 2020 og få ferdigstilt parken.