Dugnadsgjengen er i gang igjen etter ferien, og no utfordrar me næringslivet på Voss. Fyrstemann ut til å bidra med 10 000 kr var Skutle Betong, og like etter kom Lindstad Bygg med intet mindre enn 10 000 kr dei òg! Det er godt å vere i gang att og me håper ballen vil fortsette og rulle utover hausten!