Næringslivet engasjerer seg

Næringslivet på Voss engasjerer seg i Voss Aktivitetspark, og innsamla midlar aukar jamnt og trutt. I dag har store og små bedrifter på Voss bidratt med til saman kr. 305.000. (I denne summen er ikkje bankane sitt bidrag medrekna)

Det er ikkje ofte me får nei, og det er viktig å få fram at alle bidrag er viktige for oss. Det tar tid for ein gjeng som jobber dugnad å kontakta alle bedrifter på Voss, så om du tenkjer at du/de vil bidra er det berre å ta kontakt med oss 🙂