Så heldige vi er at alle de 3 bankene på Voss støtter oss med 500 000 kr hver til aktivitetsparken. Denne gangen var det Sparebanken Vest som inviterte oss til utdeling og vi er evig takknemlige for støtten banken har gitt oss. At bankene har tro på prosjektet og er med på å dra lasset gir oss motivasjon til å jobbe hardt videre. Dette skal vi få til!