HURRA! For ein fantastisk fredag det er! Sparebankstiftinga Hardanger har gitt 1 million kronar til Aktivitetsparken. Stiftinga har heilt frå starten hatt trua på oss og har bidratt med midlar fleire gonger. Det sett me enormt pris på. Me er svært takknemlege for denne gåva som gjer at me er enda nærmare målet om å…

Les meir

Me kjem stadig nærmare målet og det er med stor glede å sei at Hordaland Fylkeskommune med sine Unike regionale utviklingsmidler har bevilga 660 000 kr til parken. HURRA!

Les meir

For ein god start på fredagen!Flage Maskin AS og Voss Stein AS svarar oss at dei støttar eit så bra tiltak med å gje 50.000kr kvar til Voss Aktivitetspark. Me må òg takka Blink Hus Voss Byggsenter for 5.000 kr som me fekk på torsdagen.Me er veldig takknemlige og tar det som eit klapp på skuldra til oss i…

Les meir

Dugnadsgjengen er i gang igjen etter ferien, og no utfordrar me næringslivet på Voss. Fyrstemann ut til å bidra med 10 000 kr var Skutle Betong, og like etter kom Lindstad Bygg med intet mindre enn 10 000 kr dei òg! Det er godt å vere i gang att og me håper ballen vil fortsette…

Les meir

Tjohoi, Voss Energi er med på få ballen til å rulle videre! I inngangen til sommerferien fikk vi nå beskjed om at Voss Energi gir 50 000 kr til Voss Aktivitetspark! Utrolig godt å se at næringslivet på Voss begynner å bidra til gratis aktivitet i bygda og håper dette gir motivasjon til andre bedrifter…

Les meir

Så heldige vi er at alle de 3 bankene på Voss støtter oss med 500 000 kr hver til aktivitetsparken. Denne gangen var det Sparebanken Vest som inviterte oss til utdeling og vi er evig takknemlige for støtten banken har gitt oss. At bankene har tro på prosjektet og er med på å dra lasset…

Les meir