Kva skjer?

Søknadsskriving

Me skriv ein del søknader til ulike fond og organisasjonar. Det tar litt tid, og ein håpar jo alltid på positivt svar. Dessverre er det slik at ikkje alle søknader gjev resultat, men ekstra gledeleg er det når svaret er positivt. I dag var det Samarbeidsrådet Aurland-Vik-Voss som valgte å støtta prosjektet vårt. Hipp Hurra!…

Dette vil me vera med på!

Me er fem personar som jobbar dugnad med å samla inn midlar til Voss Aktivitetspark. Fleire av oss har vore med sidan byrjinga i 2012, og alle me som jobbar med dette tykkjer det er kjekt og gjevande. Målet er i sikte, og gjett om me er motiverte for å få dette til! Når me…

1 million kr frå Hardangerstiftinga!

HURRA! For ein fantastisk fredag det er! Sparebankstiftinga Hardanger har gitt 1 million kronar til Aktivitetsparken. Stiftinga har heilt frå starten hatt trua på oss og har bidratt med midlar fleire gonger. Det sett me enormt pris på. Me er svært takknemlege for denne gåva som gjer at me er enda nærmare målet om å…

Næringslivet engasjerer seg

Næringslivet på Voss engasjerer seg i Voss Aktivitetspark, og innsamla midlar aukar jamnt og trutt. I dag har store og små bedrifter på Voss bidratt med til saman kr. 305.000. (I denne summen er ikkje bankane sitt bidrag medrekna) Det er ikkje ofte me får nei, og det er viktig å få fram at alle…

last-ned

660 000 Kr fra HFK!

Me kjem stadig nærmare målet og det er med stor glede å sei at Hordaland Fylkeskommune med sine Unike regionale utviklingsmidler har bevilga 660 000 kr til parken. HURRA!

43650719_1364844593647100_5546300906678517760_n

100 000 kr på ein fredag!

For ein god start på fredagen!Flage Maskin AS og Voss Stein AS svarar oss at dei støttar eit så bra tiltak med å gje 50.000kr kvar til Voss Aktivitetspark. Me må òg takka Blink Hus Voss Byggsenter for 5.000 kr som me fekk på torsdagen.Me er veldig takknemlige og tar det som eit klapp på skuldra til oss i…

Lindstad-Bygg

Byggbransjen engasjerar seg!

Dugnadsgjengen er i gang igjen etter ferien, og no utfordrar me næringslivet på Voss. Fyrstemann ut til å bidra med 10 000 kr var Skutle Betong, og like etter kom Lindstad Bygg med intet mindre enn 10 000 kr dei òg! Det er godt å vere i gang att og me håper ballen vil fortsette…

Voss Energi bidrar til kronerullinga!

Voss Energi kaster seg med i kronerullingen!

Tjohoi, Voss Energi er med på få ballen til å rulle videre! I inngangen til sommerferien fikk vi nå beskjed om at Voss Energi gir 50 000 kr til Voss Aktivitetspark! Utrolig godt å se at næringslivet på Voss begynner å bidra til gratis aktivitet i bygda og håper dette gir motivasjon til andre bedrifter…

Utdeling av 500 000 kr. Sammen med Andrè Bjørkhaug, Torgunn Hegland og Pernille Mustad

Sparebanken Vest matcher de andre bankene!

Så heldige vi er at alle de 3 bankene på Voss støtter oss med 500 000 kr hver til aktivitetsparken. Denne gangen var det Sparebanken Vest som inviterte oss til utdeling og vi er evig takknemlige for støtten banken har gitt oss. At bankene har tro på prosjektet og er med på å dra lasset…

Avisa Hordaland gir 20 000 kr!

Avisa Hordaland gir kr. 20.000

Da vi bestemte oss for å starte kronerulling tok vi kontakt med lokalavisa vår for å høre om de kunne hjelpe oss med å markedsføre den. Vi ble møtt med positivt svar, og har innleda et godt samarbeid. Nå har avisa Hordaland og bidratt til kronerullingen med kr. 20.000. Hurra! Veldig kjekt at avisa ønsker…

IMG_5193

Hurra for Voss Veksel- og Landmandsbank!

HURRA og TUSEN TUSEN TAKK Voss Veksel- og Landmandsbank ASA som har bevilga 500 000 kr til parken!! Heilt rått ??

61063824_1537289876402570_9142572908764200960_n

Stønad frå Voss Sparebank

HURRA!! Tusen takk Voss Sparebank for at de støtter oss og har trua på Voss Aktivitetspark. Dette er til enorm hjelp! #takksam