Skisser

Her er skisser over korleis neste byggetrinn kan bli.

Ny aktivitet

Her er aktivitetar som me no jobber med å få til!

 • Rullepark

  Kan nyttas av skateboardarar, inlines/rulleskøyter, sparkesykkel, bmx og rullestol!

 • Leikeområde

  For borna, med fokus på balanse, klatring og sklier

 • Bochabane

  Populært kulespel for alle generasjonar!

 • Slakk line

  Balanesr på ei line som er spent opp rett over bakken.

 • Badeplass

  Med rullestolrampe ned til vatnet

 • Sandvolleyballbane

  Denne tek me vare på i byggetrinn 3

 • Amfi

  Med tilrettelegjing av utegrilling, konsertar med meir

 • Rekreasjon

  Tilrettlegjing av gangveg, sitteplassar, lys og grøntområde

62250105_1556676957797195_2177499722732797952_n
va-haust

Eksisterande aktivitet

Desse aktivitetane vart utvikla i byggetrinn 1 og 2, og er i dag i full bruk!

 • Pump track

  Kan nyttast av syklar, skateboard og sparkesykkel

 • Treningspark

  Eit område med apparat der du trenar med di eige kroppsvekt. Denne parken ligg òg nærme Prestegardsmoen som er eit populært område for jogging.

Ynskjer du at dette skal bli verkeleg?